Verklighetens fröken Friman

hette Anna Whitlock

Under tumult, hotelser och aktiv bojkott från de manliga handlarna i Stockholm öppnade Svenska Hem den 8 november 1905 sin första butik på Jakobsbergsgatan under Anna Whitlocks ledning. Trots motståndet lyckades kvinnorna skapa sin tids största kooperativa förening med fem butiker och över 3 000 medlemmar. Butikskedjan startade i protest mot matsnusk och lurendrejeri och enbart kvinnor fick handla där.

11 år senare gick Svenska Hem samman med det just nybildade Konsum Stockholm. Tre år senare var butikerna borta och kvinnornas pionjärinsats glömd och begravd i KF:s arkiv. Hur kunde det gå så?

Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser berättar i sin bok den rafflande historien om verklighetens kvinnor bakom Svenska Hem och deras kamp för rätten att ta plats i samhället som fria medborgare. Författarna har hittat flera hundra brev, protokoll och avtal i arkiven. De har intervjuat barnbarn och andra släktingar och läst otaliga artiklar i pressen.

Boken ”Svenska Hem – en passionerad affär” kom ut 2005 på Stockholmia förlag.  2014 gavs boken ut på nytt av Latona Ord & Ton med titeln ”Svenska Hem – Den sanna historien om Fröken Frimans krig”.