En annorlunda diktsamling

Pennae in undas (Fjäderpennor i sjön) är den första i Sverige utgivna diktsamlingen på latin sedan lång tid.

Anders Arfwedson

Anders Arfwedson har här kombinerat sex egna dikter, mestadels på klassisk hexameter med sju översättningar till latin av svenska diktare.

Titeldikten Pennae in undas ger ett tvåtusenårigt perspektiv på skrivandet fram till våra digitala tider. Frumentaria res är en skröna om den nutida europeiska jordbrukspolitiken, Europa et Taurus en kommentar till finanskrisen efter 2008 med en av Ovidius metamorfoser som förebild.

Här kan man nu också ta del av Johan Ludvig Runebergs Bonden Paavo, Hjalmar Gullbergs Förklädd Gud eller Johannes Edfelts Kontrapunkt i latinsk språkdräkt.

Svenska läsare behöver inte vara oroliga: här finns även översättningar av dikterna till vårt eget språk.  Också på svensk hexameter är de högst njutbara.

Kerstin Arfwedson svarar för illustrationerna

 

 

 Anders Arfwedson

född 1940, kompletterade i efterhand sin studentexamen på reallinjen med latinkursen.

Han ägnade sedan sitt yrkesliv åt utbildnings- och kulturfrågor. Bland annat var han under fem år statssekreterare på utbildningsdepartementet under två regeringar med Torbjörn Fälldin som statsminister och därefter under sexton år i Paris biträdande generaldirektör och ställföreträdande chef för kultursektorn på UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Efter pensioneringen tog han åter upp sina latinstudier och började skriva latinsk vers.

Latinsk läsövning med X

En enda dikt i den nya samlingen föreligger oöversatt till svenska. Så här förklarar författaren varför:  även den som bara har svaga latinkunskaper bör kunna förstå innehållet (eventuellt med hjälp av ett lexikon). I dikten finns inga långa och grammatiskt komplicerade perioder.

Här bjuder vi på dikten ”Levnadslopp” som en läsövning. För oss på förlaget finns likheter med Tage Danielssons klassiker ”Livet är kort”.

VIX  NASCITUR

Vix nascitur, cum valet

lex vitae brevis.

Dux occidet,

rex decedet,

grex dissolvitur.

Nex se notescit,

mox progredimur:

nix in oculos,

fax in manu.

Lux pallescit,

vox hebescit.

Nox nos premet,

Crux exspectat.

Styx transibitur.

Quid ultra?

Pax nobiscum.